Object

Title: Zmiany dotyczące budżetów jednostek samorządu terytorialnego wprowadzone ustawą o finansach publicznych z 2009 roku

Title in english:

Changes inBudget of Local Self-Government Units Introduced by the New Act of 2009 on Public Finance

Creator:

Bury, Agata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, s. 48-57

Abstrakt:

Artykuł prezentuje zmiany dotyczące budżetów jednostek samorządu terytorialnego wprowadzone ustawą o finansach publicznych z 2009 r. Ustawa pewne możliwości działania zawęża (np. tworzenie rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych), w innych daje większą swobodę (np. podejmowanie decyzji odnośnie do harmonogramu wykonania budżetu). Omawiane zmiany dotyczą także m.in.: ograniczeń w zadłużaniu się JST, procedury budżetowej, w tym zatwierdzania wykonania budżetu, tworzenia rezerw, rozliczania dotacji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119156

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information