Object structure
Title:

Znaczenie samorządu pomocniczego w realizacji zadań publicznych. Wprowadzenie do tematu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Significance of Auxiliary Government in the Realization of Public Tasks. Introduction to the Subject

Creator:

Kalisiak-Mędelska, Magdalena

Subject and Keywords:

społeczności lokalne ; local community

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, s. 176-187

Abstrakt:

Samorząd pomocniczy staje się powoli istotnym elementem funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego. Jego wzmocnienie i rozszerzenie zadań i kompetencji stwarza realne warunki trafnej identyfikacji problemów społecznych i skutecznej ich realizacji przez organy władzy publicznej przy aktywnym udziale interesariuszy. Celem opracowania jest uwypuklenie znaczenia samorządu pomocniczego w procesie realizacji zadań publicznych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: