Object

Title: Różnice w postrzeganiu kultury biznesu w działalności gospodarczej chińskich i amerykańskich przedsiębiorców

Title in english:

Differences in Perception of Business Culture in Business Activities of American nd Chinese Entrepreneurs

Creator:

Stelmaszczyk, Monika

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, s.507-514

Abstrakt:

Negatywny wpływ na efektywność funkcjonowania współczesnych przedsiębiorstw ma szereg aspektów związanych z rozumieniem kultury biznesu. Generowane są liczne trudności wynikające z faktu, iż przedstawiciele różnych kultur mogą postrzegać odmiennie znaczenie i pobudki poszczególnych działań. Zatem jednym z największych wyzwań stojących przed międzynarodowym zarządzaniem jest umiejętność zrozumienia kultury innych osób. W referacie zaprezentowano więc wybrane aspekty odmienności kulturowej pracowników północnoamerykańskich i chińskich przedsiębiorstw, zaliczanych do grupy najważniejszych kultur biznesowych świata. Analizie poddano takie dziedziny, jak: pracownicy i stosunki społeczne, atmosfera i podejście do biznesu, komunikacja w biznesie, struktura organizacyjna i przywództwo, ubranie w biznesie oraz typowy dzień roboczy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119197

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information