Object structure
Title:

Sekurytyzacja jako metoda pozyskania środków pieniężnych przez sektor publiczny

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Securitization as a Method of Acquiring Capital by Local Government

Creator:

Wartalska, Magdalena

Subject and Keywords:

fundusz sekurytyzacyjny ; handel wierzytelnościami ; securitization fund ; sale of receivables

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, s. 550-557

Abstrakt:

W artykule przedstawiono możliwości wykorzystania sekurytyzacji w sektorze samorządowym. Omawiana w nim problematyka dotyczy wykupu wierzytelności ze środków uzyskanych z emisji papierów wartościowych, takich jak obligacje czy certyfikaty inwestycyjne, bez wzrostu ryzyka kredytowego. Jest to jeden z najszybciej rozwijających się segmentów rynku finansowego. Niemniej jednak nadal istnieje wiele barier, zwłaszcza prawnych, które utrudniają wykorzystanie tego procesu w gospodarce samorządowej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: