Object structure
Title:

Miejsce infrastruktury w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-2020. Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Place of Infrastructure in National Regional Development Strategy 2010-2020. Regions, Cities, Rural Areas

Creator:

Rogowska, Małgorzata

Subject and Keywords:

infrastruktura ; rozwój regionalny ; strategia rozwoju regionalnego ; infrastructure ; regional development ; regional development strategy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, 475-485

Abstrakt:

Artykuł prezentuje miejsce infrastruktury w dokumencie określającym polską politykę regionalną do roku 2020. Infrastruktura zajmuje ważne miejsce w procesach rozwoju regionalnego, co zostało zaprezentowane z punktu widzenia teorii. Kolejne części artykułu zostały poświęcone założeniom polityki regionalnej w Polsce oraz miejscu infrastruktury w polityce regionalnej.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: