Object structure
Title:

Kapitał społeczny - wybrane aspekty

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Social Capital - Some Aspects

Creator:

Markowska-Przybyła, Urszula

Subject and Keywords:

kapitał społeczny ; rozwój ; social capital ; development

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, S. 325-334

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano pokrótce cztery wybrane kwestie dotyczące kapitału społecznego, które są przedmiotem dyskusji i rozważań lub co do których nie ma konsensusu, co czyni z koncepcji kapitału społecznego ożywiony przedmiot badań i dyskusji. Zaprezentowano problemy definicyjne kapitału społecznego, dwojaki charakter jego wpływu na procesy rozwoju (a szczególnie negatywny kapitał społeczny), dwa punkty widzenia kapitału społecznego - jako dobro publiczne i jako dobro prywatne oraz kwestie krytyki pojęcia.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: