Object

Title: Współpraca gmin województwa łódzkiego z organizacjami wsparcia przedsiębiorczości

Title in english:

Operation of Communities of Łódz Voivodeship with Organizations Supporting Entrepreneurship

Creator:

Chądzyński, Jacek

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, s. 58-66

Abstrakt:

Współczesne koncepcje rozwoju terytorialnego zakładają aktywizowanie i partycypację jak najszerszego grona lokalnych aktorów w procesie tworzenia i realizacji polityki rozwoju. Jej istotnym elementem jest polityka wspierania przedsiębiorczości. Skoro tak, to rzeczą oczywistą staje się potrzeba podejmowania przez władze lokalne współpracy z podmiotami zajmującymi się na co dzień wspieraniem przedsiębiorczości. Wydaje się, że ich wiedza i doświadczenie pozwalają lepiej zidentyfikować potrzeby i wybrać drogi ich zaspokojenia, jak również lepiej wykorzystać środki, które władza zamierza przeznaczyć na wsparcie procesów przedsiębiorczych na swoim terenie. Praktyka wskazuje, że nie jest to wcale tak oczywiste. W artykule zostaną zaprezentowane wyniki badań w zakresie współpracy władz lokalnych gmin województwa łódzkiego z organizacjami wspierającymi przedsiębiorczość na tym poziomie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119157

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information