Object

Title: Uwarunkowania rozwoju lokalnego w kontekście działalności instytucji religijnych ze szczególnym uwzględnieniem Kościoła katolickiego

Title in english:

Conditions of Local Development in the Context of Religious Institutions Activity with Particular Emphasis on the Catholic Church

Creator:

Łuczyszyn, Andrzej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, 288-302

Abstrakt:

W artykule przedstawiono istotę i mechanizm rozwoju lokalnego, uwzględniając w szczególności znaczenie instytucji Kościoła katolickiego, którego rola we współczesnej gospodarce lokalnej staje się nie do przecenienia. Jest to o tyle istotne, że samorząd terytorialny jako kreator rozwoju lokalnego wymaga wsparcia społecznego i poparcia podejmowanych inicjatyw. Kształtowanie takiego rozwoju poprzez akceptację społeczną wymaga zatem nie tylko współpracy, ale przede wszystkim pokonywania wszelkiego rodzaju barier, które tkwią głęboko w świadomości lokalnego społeczeństwa. Budowanie symbiozy znaczenia instytucji publicznych i religijnych kreujących nowe wartości w lokalnych przestrzeniach społeczno- -gospodarczych winno stać się wiodące w nadawaniu nowych impulsów co do realizacji misji, do jakich zostały powołane, a wartości moralne powinny być najistotniejszym czynnikiem rozwoju lokalnego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119177

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information