Object

Title: Zdolność powiatów ziemskich do zaciągania zobowiązań a nowy limit długu jednostek samorządu terytorialnego

Title in english:

The Ability of Country Districts to Incur Liabilities in View of a New Limit on a Debt of Local Government Units

Creator:

Werwińska, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200, s. 326-338

Abstrakt:

W 2010 r. weszła w życie Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, która w roku 2014 wprowadzi istotne zmiany w zakresie limitowania długu samo¬rządów. Głównym celem artykułu jest próba oceny wpływu nowych rozwiązań na zdolność powiatów ziemskich do zaciągania zobowiązań. Okres analiz objął lata 1999-2009. W efekcie przeprowadzonych analiz opartych na danych historycznych ustalono, iż dla lat 2007-2009 nowy limit długu zwiększyłby formalną zdolność do zaciągania zobowiązań całego sektora jednostek samorządu terytorialnego, a zmniejszyłby ją dla sektora powiatów ziemskich, jednak obserwowana zmiana formalnej zdolności kredytowej nie miałaby w ujęciu całego sektora wpływu na korzystanie przez powiaty ziemskie ze zobowiązań.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118855

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 34

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information