Object

Title: Kwantyfikacja oczekiwań odnośnie do zmiany cen sprzedaży produktów przemysłowych na podstawie badań ankietowych przedsiębiorstw

Title in english:

The Quantification of Inflation Expectations of Industrial Products Based on Business Survey Data

Creator:

Kowalewski, Grzegorz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200, s. 315-325

Abstrakt:

W artykule zastosowano kwantyfikację oczekiwań zmian cen metodą probabilistyczną do analizy jakościowych badań ankietowych koniunktury gospodarczej przedsiębiorstw. Możliwości stosowania przestawiono na podstawie pytania dotyczącego przewidywanych cen sprzedaży produktów wytwarzanych przez przedsiębiorstwo, znajdującego się w przemysłowej ankiecie miesięcznej GUS. Uzyskano obiecujące ilościowe prognozy zmian cen dóbr produkcyjnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118854

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 34

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information