Object

Title: Sfera transferów społecznych w Polsce i jej postrzeganie przez respondentów Europejskiego Sondażu Społecznego

Title in english:

The Sphere of Social Transfers in Poland and its Perce-Ption by Respondents of the European Social Survey

Creator:

Grześkowiak, Alicja

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200, s. 60-71

Abstrakt:

W artykule przedstawiono problematykę transferów społecznych w dwóch ujęciach. W części pierwszej przedstawiono obiektywne mierniki, bazujące na dostępnych danych statystycznych, dotyczące wydatków na zabezpieczenia społeczne z uwzględnieniem ich roli w redukcji ubóstwa. Część drugą poświęcono subiektywnemu postrzeganiu roli świadczeń społecznych przez respondentów Europejskiego Sondażu Społecznego. Ponieważ pomiar postaw wykonywany jest w ramach sondażu na skali porządkowej, w analizie wielowymiarowej zastosowano metodę głównych składowych dla zmiennych niemetrycznych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118816

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 34

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information