Object

Title: Ekonometryczna analiza warunków pracy w Polsce w latach 2005-2008 w ujęciu regionalnym

Creator:

Staszek, Aneta ; Weszczak, Anna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200, s. 198-213

Abstrakt:

Celem artykułu jest charakterystyka warunków pracy w poszczególnych regionach Polski przez budowę ekonometrycznego modelu przestrzennego. Badaniem objęto 66 podregionów Polski w latach 2005-2008. W artykule wyjaśnione jest, jaki wpływ na liczbę dni niezdolności do pracy osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy mają: wskaźnik częstości wypadków, produkt krajowy brutto ogółem, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto, stopa bezrobocia rejestrowanego w danym regionie oraz ważone wartości tych samych zmiennych w regionach sąsiednich.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118837

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 34

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information