Object

Title: Wykorzystanie dekompozycji miary nierówności do analizy zróżnicowania wynagrodzenia

Title in english:

Using Decomposition of the Inequity Index for the Analysis of Wage Distribution

Creator:

Mazurek, Edyta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200, s. 263-247

Abstrakt:

Głównym celem artykułu jest wykorzystanie do opisu poziomu nierównomierności wynagrodzenia jako podstawowego składnika dochodów dekompozycji współczynnika Giniego zaproponowanej przez Daguma, która pozwoli na pełniejszą analizę nierówności płacowych w społeczeństwie, przyczyniając się do pomocy w podejmowaniu odpowiednich decyzji ekonomiczno-politycznych. Empiryczna analiza oparta jest na danych pochodzących z GUS, dotyczących przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto według wybranych sekcji i działów gospodarki narodowej w roku 2010 oraz I kwartale 2011 r.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118849

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 34

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information