Object

Title: Analiza opinii Europejczyków dotyczących zmian społeczno-ekonomicznych w Unii Europejskiej

Title in english:

The Analysis of Europeans' Opinions on the Socio-Economic Changes in the European Union

Creator:

Stanimir, Agnieszka

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200, s. 48-59

Abstrakt:

Celem artykułu jest wskazanie z wykorzystaniem analizy korespondencji najważniejszych cech opisujących stosunek Europejczyków do zachodzących zmian społeczno-ekonomicznych. W badaniu uwzględniono dane pochodzące ze Standardowych Eurobarometrów z lat 2004-2010. Dane dotyczą postrzegania zarówno sytuacji osobistej, jak i sytuacji kraju pod kątem finansowym, rynku pracy, oceny rządu oraz Unii Europejskiej. W badaniu wykorzystano opinie respondentów z 29 krajów (27 członkowskich i 2 kandydujących).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118815

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 34

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information