Object

Title: Analiza kointegracji indeksu kondycji działów przetwórstwa przemysłowego

Title in english:

Cointegration Analysis of Manufacturing Sectors Condition Index

Creator:

Kijek, Arkadiusz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200, s. 387-399

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano wyniki analizy długookresowych powiązań pomiędzy sytuacją ekonomiczno-finansową działów przetwórstwa przemysłowego. W pierwszej części przeprowadzono badanie kondycji działów przetwórstwa przemysłowego przy wykorzystaniu metod wielowymiarowej analizy statystycznej. W kolejnym etapie na podstawie wartości indeksu kondycji zbadano długookresowe zależności pomiędzy sytuacją wybranych branż oraz zbudowano model VECM dla systemu skointegrowanych indeksów. Na końcu określono wpływ zaburzeń kondycji w poszczególnych działach na sytuację pozostałych branż za pomocą funkcji odpowiedzi na impuls. Otrzymane wyniki potwierdziły, że działy przetwórstwa przemysłowego tworzą system różnokierunkowych powiązań.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118858

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 34

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information