Object

Title: Wybrane problemy autokorelacji w modelowaniu na podstawie danych panelowych

Title in english:

Selected Problems of Autocorrelation in Modelling Based on Panel Data

Creator:

Bal-Domańska, Beata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200, s. 178-187

Abstrakt:

Rosnące zainteresowanie analizami na poziomie regionalnym i lokalnym kieruje uwagę badaczy na problemy modelowania informacji o jednostkach przestrzennych. Coraz więcej miejsca poświęca się analizom z wykorzystaniem danych panelowych. Ich popularność wynika z możliwości prowadzenia wszechstronnych analiz i potencjalnych korzyści dla jakości i zakresu analiz. Wykorzystanie danych przekrojowych i panelowych wiąże się z trudnościami w weryfikacji podstawowych założeń Klasycznej Metody Najmniejszych Kwadratów - estymatora najczęściej wykorzystywanego w szacowaniu parametrów strukturalnych lub będącego podstawą pokrewnych estymatorów, a mianowicie założeń związanych z autokorelacją składnika losowego. W artykule przedstawiono wybrane problemy modelowania na podstawie danych panelowych z uwzględnieniem autokorelacji przestrzennej i w czasie.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118831

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 34

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information