Object

Title: Zastosowanie korelacji i metody wielokryterialnego podejmowania decyzji przy doborze kryteriów oceny serwisów internetowych

Title in english:

Applying Correlation and Multi-Criteria Decision Making Method to Select the Websites Assessment Criteria

Creator:

Ziemba, Paweł

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200, s. 154-164

Abstrakt:

W artykule poruszono problem selekcji kluczowych kryteriów oceny jakości serwisów internetowych. Wygenerowano tutaj rankingi kryteriów z wykorzystaniem miar korelacji i metody Promethee GDSS. Rankingi te odzwierciedlają stopień, w jakim każde z kryteriów opisuje ogólną jakość serwisów internetowych. Następnie z każdego z rankingów sekwencyjnie usuwano kolejne kryteria i badano wpływ tego działania na poprawność oceny serwisów. W pracy porównano też wpływ na poprawność oceny serwisów wywierany przez rankingi utworzone z wykorzystaniem miar korelacji oraz metody Promethee GDSS i wpływ na ocenę wywierany przez rankingi utworzone przez badanie ankietowe użytkowników.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118823

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 34

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information