Object

Title: Zastosowanie modelu równań strukturalnych do badania zależności między ochroną zdrowia a rozwojem lokalnym powiatów województwa łódzkiego

Title in english:

The Application of Structural Equation Modeling in the Analysis of Relationship Between Health Care and Local Developmenti Łódzkie Voivodeship

Creator:

Jaworska, Renata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200, s. 226-236

Abstrakt:

W artykule przestawiono analizę zależności pomiędzy ochroną zdrowia a rozwojem lokalnym w powiatach województwa łódzkiego. Ze względu na to, że ochrona zdrowia, stan zdrowia publicznego oraz rozwój lokalny są kategoriami złożonymi i trudno mierzalnymi, badanie przeprowadzono za pomocą modelowania równań strukturalnych. Jest to metoda statystyczna służąca do weryfikacji modeli ze zmiennymi ukrytymi. Wnioski płynące z przeprowadzonej analizy pozwalają wyodrębnić najważniejsze determinanty ochrony zdrowia oraz rozwoju lokalnego badanych powiatów, jak również określić siłę i kierunek zależności pomiędzy nimi.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118842

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 34

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information