Object

Title: Zróżnicowanie dochodów gospodarstw domowych z osobą niepełnosprawną na przykładzie powiatu wrzesińskiego

Title in english:

Diversification of Incomes of Households with a Disabled Person on the Example of Września District

Creator:

Szubert, Tomasz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200, s. 72-90

Abstrakt:

Celem opracowania było rozpoznanie sytuacji dochodowej gospodarstw domowych z osobą niepełnosprawną oraz ocena stopnia jej zróżnicowania. Źródło danych stanowiły wyniki badania ankietowego przeprowadzonego w I kwartale 2005 r. na próbie 2860 gospodarstw domowych w powiecie wrzesińskim mających w swym składzie co najmniej jedną osobę niepełnosprawną. W analizie posłużono się testami statystycznymi badającymi istotność różnic średnich dochodów (test Z oraz F analizy wariancji), miarami oddalenia struktur oraz wielowymiarową analizą korespondencji. Badaną zbiorowość rozpatrywano pod kątem cech opisujących zarówno gospodarstwo, jak i osobę niepełnosprawną je tworzącą. Za główny wniosek z analizy należy uznać, że występuje istotne zróżnicowanie dochodów badanych gospodarstw według kilku kryteriów (najbardziej według poziomu wykształcenia głowy rodziny).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118817

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 34

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information