Object

Title: Taksonomiczna analiza rynku pracy województw Polski - podejście symboliczne

Title in english:

Taxonomic Analysis of Labour Market in Polish Voivodeships - Symbolic Approach

Creator:

Wilk, Justyna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200, s. 26-37

Abstrakt:

Celem artykułu jest klasyfikacja województw Polski ze względu na strukturę regionalnego rynku pracy w 2009 r. z wykorzystaniem podejścia symbolicznego. W artykule zaprezentowano sposób reprezentacji zjawisk z wykorzystaniem danych symbolicznych. Następnie przedstawiono metody statystyczne, jakie można zastosować w procesie analizy skupień na podstawie danych symbolicznych. Na podstawie zaproponowanej procedury wyodrębniono 4 klasy województw i zbadano sytuację regionalnych rynków pracy.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118813

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 200 ; Ekonometria = Econometrics, 2011, Nr 34

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information