Object structure
Title:

Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na przykładzie Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Revitalization of Degraded Urban Areas Based on the Example of Regional Operational Programme (ROP) for Lower Silesia Voivodeship for 2007-2013

Creator:

Ratyński, Wojciech

Subject and Keywords:

rewitalizacja miasta ; regionalny program operacyjny ; revitalization ; regional operational programme (rop)

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, s. 456-466

Abstrakt:

Regionalny Program Operacyjny dla Dolnego Śląska na lata 2007-2013 jest jednym z podstawowych narzędzi realizacji polityki spójności przez władze wojewódzkie. W okresie 2007-2013 program dysponuje alokacją 1 213 14 mln euro pochodzących z bud-żetu Unii Europejskiej. Jeden z priorytetów programu "Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska (Miasta)" podejmuje działania na rzecz rewitalizacji zdegradowanych obszarów miejskich. Środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w priorytecie "Miasta" przekraczają wartość 106 mln euro. Do połowy 2010 r. proces wdrażania priorytetu "Miasta" obejmował przygotowanie i zatwierdzenie 37 lokalnych programów rewitalizacji. Podjęto również decyzję o współfinansowaniu 251 projektów. Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji obejmują zagadnienia dotyczące odnowy zdegradowanej infrastruktury technicznej i problemów społecznych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: