Object structure
Title:

Działania samorządu województwa w celu podniesienia dostępności komunikacyjnej Dolnośląskiego Obszaru Metropolitalnego

Group publication title:

Actions of Voivodeship Government in Order to Improve Transport Accessibility of the Lower Silesian Metropolitan Area

Title in english:

Actions of Voivodeship Government in Order to Improve Transport Accessibility of the Lower Silesian Metropolitan Area

Creator:

Przybyszewska, Joanna ; Frycz, Michał

Subject and Keywords:

obszar metropolitalny ; transport ; metropolitan area

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, s. 438-446

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie działań samorządu województwa dolnośląskiego w zakresie podniesienia dostępności komunikacyjnej powstającego Wrocławskiego Obszaru Metropolitalnego. Autorzy, wychodząc od analizy procesów formowania się obszarów metropolitalnych na świecie i w Europie, przedstawiają działania prowadzone w ostatnich latach przez władze regionu dolnośląskiego w zakresie budowy nowoczesnej infrastruktury drogowej, kolejowej i lotniczej. Wśród prowadzonych projektów na szczególną uwagę zasługuje zaangażowanie władz samorządu województwa w budowę nowoczesnej kolei metropolitalnej, w tworzenie Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego CETC oraz w projekt aktywizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej. Wszystkie te działania mają na celu wzmocnienie głównego ośrodka wzrostu w województwie dolnośląskim, jakim jest powstający Wrocławski Obszar Metropolitalny.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: