Object

Title: Finansowanie rozwoju zrównoważonego z budżetów gmin o wysokich walorach przyrodniczych na Dolnym Śląsku

Title in english:

Financing Sustainable Development from the Budgets of High Natural Value Municipalities in Lower Silesia

Creator:

Kutkowska, Barbara ; Struś, Mirosław

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, s. 264-278

Abstrakt:

W artykule poddano analizie finansowanie z budżetu rozwoju gmin o szczególnych walorach przyrodniczych. W opracowaniu skoncentrowano się na gminach Krośnice i Stronie Śląskie, w których udział terenów chronionych w łącznej powierzchni gminy wynosi odpowiednio ok. 69 i 79%. W obu gminach w latach 2000-2007 nastąpił wzrost dochodów budżetowych, jednak zarówno tempo wzrostu, jak i struktura wykazują wyraźne różnice. Gmina Stronie Śląskie bazuje przede wszystkim na dochodach własnych, podczas gdy w gminie Krośnice skoncentrowano się na pozyskiwaniu środków unijnych i za ich pomocą realizowane są inwestycje. Struktura wydatków w obu gminach również wyraźnie się różni. Gmina Krośnice inwestuje przede wszystkim w gospodarkę komunalną i ochronę środowiska, podczas gdy w gminie Stronie Śląskie najważniejszą pozycję wśród wydatków stanowią oświata i wychowanie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119175

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information