Object structure
Title:

Obszary pokopalniane Wałbrzycha, przemiany bazy ekonomicznej i struktury przestrzennej miasta

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Post-Mining Areas of Wałbrzych, Changes in the Economic Base and in the Spatial Structure of the Town

Creator:

Gonda-Soroczyńska, Eleonora

Subject and Keywords:

przestrzeń publiczna ; rewitalizacja ; struktura przestrzenna ; public space ; revitalization ; spatial structure

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, s. 118-130

Abstrakt:

W opracowaniu zwrócono szczególną uwagę na liczne obszary pokopalniane w Wałbrzychu, które po likwidacji kopalń poddawane są stopniowo procesowi rewitalizacji, oraz na przemiany bazy ekonomicznej i struktury funkcjonalno-przestrzennej miasta. Znaczna ilość terenów po starych kopalniach to nieużytki, które mogłyby być zagospodarowane pod kątem stworzenia przestrzeni publicznych. Wałbrzych został poddany, zwłaszcza w ostatnich dziesięciu latach, niespotykanym przeobrażeniom. Proces likwidacji kopalń przyczynił się do licznych przemian przestrzennych, społecznych, ekonomicznych. Współczesny Wałbrzych to nadal ważny ośrodek przemysłowy. Pokopalniane wieże szybowe stanowią najbardziej czytelny symbol Wałbrzycha i winny być nieodłącznym elementem krajobrazu miasta, przypominającym o jego korzeniach.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: