Object structure
Title:

Problem kwantyfikacji rządzenia lokalnego: kryteria, komponenty, wskaźniki. Przegląd doświadczeń zagranicznych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Local Governance Quantification Issue: Criteria, Components, Indicators. Foreign Experiences Review

Creator:

Podgórniak-Krzykacz, Aldona

Subject and Keywords:

zarządzanie publiczne ; kryteria oceny ; public governance ; evaluation criteria

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, s. 406-415

Abstrakt:

Artykuł koncentruje uwagę na problematyce kwantyfikacji rządzenia lokalnego. Punktem wyjścia prowadzonych rozważań jest uzasadnienie potrzeby konstruowania kompleksowych miar, za pomocą których możliwe jest ocenianie jakości tego zjawiska. W dalszej kolejności zwrócono uwagę na trudności doboru właściwych kryteriów oceny i ich operacjonalizacji za pomocą wskaźników. W artykule dokonano przeglądu funkcjonujących na świecie systemów pomiaru rządzenia lokalnego i dokonano ich systematyzacji.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: