Object structure
Title:

Odpływ kapitału inwestycyjnego ze specjalnych stref ekonomicznych zlokalizowanych w województwie dolnośląskim - implikacje społeczno-ekonomiczne

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Outflow of the Investment Capital From Special Economic Zones Situated in Lower Silesian Voivodeship - Socio-Economic Implications

Creator:

Broszkiewicz, Paweł

Subject and Keywords:

specjalne strefy ekonomiczne ; rozwój ; special economic zones ; development

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, s. 25-36

Abstrakt:

Transformacja ustrojowa polskiej gospodarki w zasadniczy sposób wpłynęła na cele i metody kształtowania przestrzeni społeczno-gospodarczej kraju. Jednym z podstawowych zagadnień, którego rozwiązanie stało się kluczowym problemem w polityce ekonomicznej państwa, było zjawisko nasilającej się polaryzacji w wymiarze zarówno regionalnym, jak i krajowym. Elementem polityki regionalnej prowadzonym na szczeblu państwowym były specjalne strefy ekonomiczne. Efektywność instrumentu jest jednak trudna do oszacowania oraz mocno uzależniona od warunków prawno-ekonomicznych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: