Object structure
Title:

Proces gentryfikacji w miastach

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Gentrification in the Cities

Creator:

Pięta-Kanurska, Małgorzata

Subject and Keywords:

gentryfikacja ; rewitalizacja miasta ; socjologia miasta ; gentrification ; city revitalization ; city sociology

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, s. 395-405

Abstrakt:

Współcześnie miasta są głównym motorem generowania innowacji i wzrostu gospodarczego. Jednak nie należy zapominać, iż są równocześnie areną występowania poważnych problemów społeczno-ekonomicznych i przestrzennych. Zaliczyć tu można problem degradacji centralnych dzielnic miasta, którego przejawem są zdekapitalizowane budynki, bezrobocie, ubóstwo czy wykluczenie społeczne. Ze względu na to, że obecnie Unia Europejska przykłada wielką wagę do koncepcji rozwoju zrównoważonego, warto zwrócić uwagę na gentryfikację, która jest procesem polegającym na podniesieniu poziomu życia na danym obszarze. W artykule scharakteryzowano proces gentryfikacji na wybranych przykładach oraz zidentyfikowano zarówno jego pozytywne, jak i negatywne aspekty.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: