Object

Title: Współczesny dorobek światowych i polskich badań przestrzennych aspektów przestępczości

Title in english:

Contemporary Achievements of the World and Polish Research of the Spatial Aspects of Crime

Creator:

Bogucka, Emilia

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, s. 13-24

Abstrakt:

Celem artykułu jest przedstawienie współczesnego dorobku światowych i polskich badań przestrzennych aspektów przestępczości. W opracowaniu najpierw omówiono zagadnienia podejmowane w światowych i polskich pracach geografii przestępczości, przy szczególnym uwzględnieniu cech je wyróżniających. Następnie wskazano na różnice istniejące w zagranicznych i polskich badaniach nad przestrzennymi aspektami zjawiska przestępczości.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119153

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information