Object structure
Title:

Relacje między strategią rozwoju lokalnego a opracowaniami planistycznymi na poziomie regionalnym - zarys problemu

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Relationship Between the Local Development Strategy and the Planning Studies at the Regional Level - Outline of the Problem

Creator:

Kogut-Jaworska, Magdalena

Subject and Keywords:

rozwój lokalny ; strategia rozwoju regionalnego ; local development ; regional development strategy ; strategic management ; local government

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, s. 222-232

Abstrakt:

Artykuł przedstawia główne problemy związane z koncepcją zarządzania strategicznego w jednostkach samorządu terytorialnego. W opracowaniu poruszono kwestie związane z planowaniem strategicznym na poziomie lokalnym i jego uwarunkowaniami prawnymi. Ponadto wskazano podstawowe wyróżniki strategii rozwoju lokalnego w kontekście strategii rozwoju województwa i innych dokumentów planistycznych o charakterze regionalnym. W ostatniej części przedstawiono powiązania między dokumentem strategicznym na poziomie województwa, opierając się na przykładzie dokumentów strategicznych miasta Szczecina i regionu zachodniopomorskiego.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: