Object structure
Title:

Jelcz-Laskowice - miasto w cieniu Wrocławia

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Jelcz-Laskowice - the City in the Shadow of Wrocław

Creator:

Warczewska, Beata

Subject and Keywords:

miasta ; struktura przestrzenna ; sieć osadnicza ; city ; spatial structure ; settlement network

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, s. 533-549

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wyniki badań sondażowych przeprowadzonych wśród losowo wybranych mieszkańców Jelcza-Laskowic. Celem badań było poznanie preferencji i opinii dotyczących środowiska mieszkalnego, oceny struktury przestrzennej oraz infrastruktury społecznej miasta. Analiza wyników badań empirycznych oraz charakterystyki społeczno-gospodarczej miasta pozwoliła na stwierdzenie błędów w kształtowaniu struktury funkcjonalno-przestrzennej (brak centrum) oraz niewystarczające wyposażenie w urządzenia infrastruktury społecznej, szczególnie w zakresie funkcji sportowo-rekreacyjnych.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: