Object

Title: Poziom samorządowego długu publicznego w latach 2000- -2009 na przykładzie jednostek województwa zachodniopomorskiego

Title in english:

Local Government Level of Public Debt in 2000-2009 on the Example of Units of West Pomerania Voivodeship

Creator:

Filipiak, Beata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, s. 95-106

Abstrakt:

Artykuł prezentuje podstawy prawne kształtowania samorządowego długu publicznego. Autorka odnosi się do kształtowania się poziomu zadłużenia jednostek samorządowych w województwie zachodniopomorskim na tle polityki zarządzania długiem. W artykule scharakteryzowano podstawowe założenia dotyczące polityki zarządzania samorządowym długiem publicznym na tle podstawowych rodzajów ryzyka oraz wysunięto tezę, że konieczna jest analiza wielkości zagregowanych, gdyż ma to znaczenie dla rozwoju regionu oraz dla polityki zarządzania państwowym długiem publicznym. Polityka zarządzania samorządowym długiem publicznym musi być kształtowana indywidualnie z powodu występowania ryzyka specyficznego oraz posiadanego władztwa publicznego (swobody decyzyjnej).

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119161

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information