Object structure
Title:

Rola subwencji w budżecie powiatów województwa świętokrzyskiegoRola subwencji w budżecie powiatów województwa świętokrzyskiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

The Role of Subsidy in the Budget of Districts of Świętokrzyskie Voivodeship

Creator:

Rogalska, Joanna

Subject and Keywords:

finanse publiczne ; subwencje ; powiat ; public finance ; subsidies ; county

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, s. 467-474

Abstrakt:

W artykule ukazano subwencję jako jedno z trzech głównych źródeł dochodu powiatu. Pierwsza część obejmuje teoretyczne ujęcie subwencji, mechanizmy i algorytmy poszczególnych części subwencji otrzymywanych przez powiat. W drugiej części artykułu zaprezentowano miejsce subwencji w ogólnej strukturze budżetów powiatów województwa świętokrzyskiego oraz w stosunku do dochodów własnych uzyskiwanych przez te jednostki.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: