Object structure
Title:

Organizacja urzędów miejskich w miastach wojewódzkich

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Organization of Municipal Administration in Some Voivodeship Capitals

Creator:

Wojciechowski, Marek

Subject and Keywords:

administracja samorządowa ; miasto ; self-government administration ; city

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, s. 570-578

Abstrakt:

Urząd miasta jest elementem miasta i zajmuje istotną pozycję w zarządzaniu usługami publicznymi. Przedmiotem artykułu jest prezentacja wyników badań empirycznych dotyczących organizacji i zatrudnienia w urzędach komunalnych w miastach wojewódzkich w Polsce. Sposób organizacji urzędu wpływa pośrednio na koszt władzy publicznej w mieście.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: