Object structure
Title:

Opłata planistyczna jako źródło dochodu gminy

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Planning Fee as a Source of Income for a District

Creator:

Kempa, Olgierd ; Hełdak, Maria

Subject and Keywords:

zagospodarowanie przestrzenne ; wartość nieruchomości ; spatial development ; real estate's value

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 152, s. 188-196

Abstrakt:

W Polsce można wyróżnić wiele opłat o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym, dotyczących nieruchomości. Jedną z grup stanowią opłaty związane z prowadzeniem działań rozwojowych na nieruchomości, wśród których wyróżnia się opłatę z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia planu miejscowego, tzw. opłatę planistyczną. Istota opłaty polega na oddaniu gminie części dochodów pochodzących ze zbycia nieruchomości objętej planem miejscowym, której wartość wzrosła na skutek uchwalenia lub zmiany planu. W pracy przybliżono zasady poboru opłat z tytułu wzrostu wartości nieruchomości i wskazano na wątpliwości towarzyszące jej naliczaniu. Część dyskusji oparto na przeprowadzonych procedurach ustalania opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości, jakie miały miejsce na obszarze miasta Wrocławia.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Gospodarka przestrzenna XXI wieku – nowe wyzwania ; Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics, 2011, Nr 152

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: