Object

Title: Doradztwo rolnicze a rozwój lokalny. Wybrane aspekty

Title in english:

Agricultural Advisory Versus Local Development. Selected Aspects

Creator:

Kalinowski, Julian

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 179, s. 162-172

Abstrakt:

Doradztwo rolnicze polega na zorganizowanej działalności edukacyjnej oraz informacyjnej ukierunkowanej na potrzeby mieszkańców obszarów wiejskich, zwłaszcza rolników i ich rodzin, zmierzającej do rozwiązywania ich ekonomicznych i społecznych problemów. Działania te, poprzez podnoszenie poziomu wiedzy i dostarczanie różnorodnych informacji klientom doradztwa, służą kreowaniu przedsiębiorczości oraz aktywizowaniu ludności wsi w zakresach zawodowym i społecznym. Ich następstwa, powodując wzrost zasobów kapitału ludzkiego na obszarach wiejskich, oddziałują korzystnie na procesy rozwoju lokalnego. Kwestie te zostaną zaprezentowane w odniesieniu do obszarów wiejskich Dolnego Śląska.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119039

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 179 ; Gospodarka lokalna w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information