Object

Title: Projekty logistyki miejskiej w lokalnych programach rewitalizacji wybranych miast dolnośląskich

Title in english:

City Logistics Projects in Local Revitalization Programmes of Selected Lower Silesian Cities

Creator:

Kołakowski, Tomasz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 179, s. 347-357

Abstrakt:

Głównym celem artykułu jest przedstawienie projektów logistyki miejskiej w kontekście możliwości ich kształtowania i dynamizowania przez rozwój obszarów miejskich. Omówiono istotę logistyki miejskiej, pojęcie projektu logistyki miejskiej, rodzaje i obszary realizacji projektów logistyki miejskiej, a także podmioty, które mogą inicjować omawiane przedsięwzięcia. W drugiej części artykułu dokonano przeglądu lokalnych programów rewitalizacji (LPR) największych miast województwa dolnośląskiego. Programy te zostały przeanalizowane pod kątem występowania w ich założeniach projektów bezpośrednio lub pośrednio oddziałujących na szeroko pojętą logistykę miejską.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119067

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 179 ; Gospodarka lokalna w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information