Object structure
Title:

Zastosowanie metod rozpoznawania obrazów w badaniach statystycznych jednostek terytorialnych

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Application of Pattern Recognition Methods in Statistical Surveys of Territorial Units

Creator:

Wiśniewski, Edward

Subject and Keywords:

statystyka ; taksonomia ; jednostka terytorialna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 179, s. 293-302

Abstrakt:

Klasyfikacja i grupowanie jednostek terytorialnych mają istotne znaczenie dla prowadzenia badań przestrzennych i analiz porównawczych. Szerokie zastosowanie znajdują tu statystyczne metody wielowymiarowej analizy porównawczej, a w szczególności metody taksonomiczne i czynnikowe. Autor sygnalizuje możliwość wykorzystania metod rozpoznawania obrazów. Obraz określany jest tu jako ilościowy opis obiektu, zjawiska czy procesu. W zadaniu rozpoznawania obrazów chodzi o rozpoznanie przynależności obiektów do pewnych klas. Artykuł zawiera przegląd podstawowych metod rozpoznawania obrazów, istotę zadania rozpoznawania, bardziej szczegółowo omawia metody minimalnoodległościowe oraz analizę przypadku z zastosowaniem omawianej metodologii dla nowych miast województwa zachodniopomorskiego.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 179 ; Gospodarka lokalna w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: