Object structure
Title:

Oddziaływanie samorządu terytorialnego na rozwój turystyki w gminie

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Influence of Local Government on Tourism Development in a Commune

Creator:

Struś, Mirosław ; Kalinowski, Julian

Subject and Keywords:

turystyka ; samorząd terytorialny ; rozwój lokalny

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 179, s. 154-161

Abstrakt:

Proces decentralizacji administracji publicznej w Polsce sprawił, że samorząd terytorialny stał się odpowiedzialny za rozwój lokalny. Jednocześnie wzrosło znaczenie turystyki, w tym agroturystyki, w rozwoju zrównoważonym gminy. Celem artykułu jest określenie aktualnej roli samorządu terytorialnego w gospodarce turystycznej gminy. W pracy skoncentrowano się na kształtowaniu warunków rozwoju turystyki przez władze gminne. Podkreślono znaczenie planowania strategicznego oraz zwrócono uwagę na miejsce turystyki w strategiach rozwoju gmin. Szczególną uwagę poświęcono działaniom z zakresu marketingu terytorialnego, a zwłaszcza kształtowaniu wizerunku gminy. Analizie poddano również finansowanie rozwoju turystyki, w tym ze środków unijnych.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 179 ; Gospodarka lokalna w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: