Object structure
Title:

Szanse i zagrożenia rozwoju ekonomii społecznej (na podstawie badań)

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Opportunities and Hazards of the Social Economy Development (on the Basis of Research)

Creator:

Waśniewska, Anetta

Subject and Keywords:

ekonomia społeczna ; wykluczenie społeczne ; organizacje pozarządowe

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 179, s. 358-364

Abstrakt:

Ekonomia społeczna obejmuje różne sfery życia społecznego i gospodarczego. Jej ideą jest pomoc ludziom, a w szczególności przeciwdziałanie wykluczeniom społecznym. Celem referatu jest przedstawienie szans i zagrożeń rozwoju ekonomii społecznej na obszarze podregionu elbląskiego na podstawie przeprowadzonych wywiadów w grupie 76 organizacji pozarządowych. Badanie odbyło się w maju 2010 r. w ramach Obserwatorium Ekonomii Społecznej.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 179 ; Gospodarka lokalna w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: