Object

Title: Formy organizacyjno-prawne aktywności gospodarczej gmin - regulacje legislacyjne i praktyka samorządów

Title in english:

Organisational and Legal Forms of Economic Activity of Communes - Legislative Regulations and Local Self-Government Practice

Creator:

Głuszczuk, Dariusz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 179, s. 42-50

Abstrakt:

Podmioty gospodarcze, które są własnością lub współwłasnością gminnych wspólnot samorządowych, mogą funkcjonować w różnych formach organizacyjno-prawnych, ale ich wybór nierzadko wiąże się z rozwikłaniem zawiłych przepisów prawa. Wykładnia tych regulacji określa dostępne rozwiązania, uzależniając je od sfery aktywności gospodarczej i/lub struktury własności. Równie istotne, samorządowe kryteria identyfikacji właściwej formy organizacyjno-prawnej koncentrują się na: zakresie odpowiedzialności budżetowej, źródłach finansowania działalności bieżącej i rozwojowej, procedurach i kosztach funkcjonowania oraz problemie dochodowości (rentowności) tworzonych lub przekształcanych przedsiębiorstw.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119015

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 179 ; Gospodarka lokalna w teorii i praktyce

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information