Object

Title: Aniołki postępowych zmian – koncepcja transformacji drobnych oszczędności w regionalne źródło finansowania innowacji

Title in english:

Angels of progressive changes – a concept of transformingminor savings into a regional source of financing for innovation

Creator:

Głuszczuk, Dariusz

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 180, s. 36-44

Abstrakt:

Rosnące salda bankowych depozytów gospodarstw domowych wskazują, że inne formy lokowania nadwyżek finansowych (akcje spółek publicznych, obligacje i bony skarbowe, jednostki uczestnictwa lub certyfikaty funduszów inwestycyjnych) nie są wobec nich szczególnie atrakcyjną alternatywą. W ten sposób powstają zasoby, które można w ułamkowej części przeobrazić w środki finansujące innowacje generowane w regionie. Warunkiem tej metamorfozy jest wykreowanie platformy kontaktów między dotychczasowymi deponentami i proinnowacyjnymi przedsiębiorcami. Pomocne w tym względzie mogą okazać się zmodyfikowane syndykaty aniołów biznesu, przyjmujące postać sieciowego konsorcjum aniołków postępowych zmian. Utworzeniu tej instytucji powinien sprzyjać m.in. mariaż środków publicznych i prywatnych z uprzywilejowaną pozycją inwestorów indywidualnych.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118943

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 180 ; Problemy rozwoju regionalnego

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information