Object structure
Title:

Rewersja do średniej wskaźników stabilności wzrostu gospodarczego regionów Unii Europejskiej

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Mean-reversion of economic growth stability indicators of European Union regions

Creator:

Welc, Jacek

Subject and Keywords:

stabilność wzrostu ; regionalny wzrost gospodarczy ; rewersja do średniej

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 180, s. 131-138

Abstrakt:

Regiony kraju mogą wykazywać zróżnicowanie zarówno w zakresie dynamiki, jak i stabilności wzrostu gospodarczego. Badania wskazują jednak, że dynamika regionalnego wzrostu wykazuje wyraźne tendencje rewersji do poziomów przeciętnych dla całego większego obszaru gospodarczego. Oznacza to, że regiony wykazujące w danym okresie ponadprzeciętnie wysoką (niską) dynamikę w kolejnych okresach prezentują tendencję do spadku (wzrostu) tej dynamiki. Mniej poznanym obszarem jest kwestia rewersji do średniej w zakresie stabilności regionalnego wzrostu. W artykule zbadano zjawisko rewersji do średniej odchyleń standardowych regionalnej dynamiki PKB per capita regionów Unii Europejskiej w latach 1996-2006. Przeprowadzone badanie wykazało, że relatywna stabilność dynamiki regionalnego PKB per capita wykazuje wyraźne tendencje rewersji do średniej.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 180 ; Problemy rozwoju regionalnego

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: