Object

Title: Mechanizm konkurencji czynnikiem innowacyjności na rynku turystycznym

Title in english:

Competition mechanism as the innovation factor on tourism market

Creator:

Nawrocka, Elżbieta

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 180, s. 283-294

Abstrakt:

Celem artykułu jest zidentyfikowanie roli mechanizmu konkurencji w świetle teorii i koncepcji ekonomicznych oraz określenie istoty, przejawów, czynników i poziomu innowacyjności na rynku turystycznym (także w ujęciu komparatystycznym). Przedstawione wyniki badań literaturowych (zarówno zagranicznych, jak i polskich) potwierdzają zawartą w tytule tezę, iż to przede wszystkim mechanizm konkurencji wymusza innowacyjność na rynku, w tym turystycznym. Z powodu małej liczby kompleksowych badań dotyczących działalności innowacyjnej branży turystycznej trudno obecnie jednoznacznie stwierdzić, jaki jest poziom innowacyjności podmiotów gospodarki turystycznej w Polsce.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:119009

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 180 ; Problemy rozwoju regionalnego

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information