Object

Title: Zróżnicowanie innowacyjności w klasach regionów europejskiej przestrzeni wydzielonych ze względu na strukturę pracujących

Title in english:

Diversification of Innovation in the Classes of European Space Regions Distinguished with Regard to Employment Structure

Creator:

Markowska, Małgorzata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 180, s. 92-105

Abstrakt:

Artykuł przedstawia ocenę stopnia zróżnicowania europejskiej przestrzeni regionalnej ze względu na wybrane charakterystyki ilustrujące innowacyjność typu INPUT oraz OUTPUT. Ocenę przeprowadzono w dwóch wymiarach: globalnym dotyczącym 265 regionów UE szczebla NUTS-2 oraz grupowym, w klasach regionów wyłonionych ze względu na strukturę gospodarki ilustrowaną strukturą pracujących w czterech sektorach gospodarki: rolnictwa, przemysłu, usług rynkowych i nierynkowych.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118948

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 180 ; Problemy rozwoju regionalnego

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information