Object structure
Title:

Czynniki konkurencyjności w marketingu terytorialnym

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Factors of competitiveness in territorial marketing

Creator:

Raszkowski, Andrzej

Subject and Keywords:

marketing terytorialny ; czynniki konkurencyjności ; jednostka terytorialna

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 180, s. 26-35

Abstrakt:

W artykule zostały poruszone zagadnienia odnoszące się do czynników konkurencyjności w marketingu terytorialnym. W pierwszej części zaprezentowano różne teoretyczne ujęcia konkurencyjności oraz marketingu terytorialnego. Szczególny akcent położono na definiowanie konkurencyjności jednostek terytorialnych. Następnie przedstawiono zestawienia czynników konkurencyjności w odniesieniu do marketingu terytorialnego, które nabierają znaczenia w kontekście obserwowanych przemian w gospodarce oraz mogą wspomagać osiąganie zakładanych celów rozwojowych jednostek terytorialnych. Wspomniano również o nowych tendencjach dotyczących przemian zachodzących w przestrzeni społeczno- gospodarczej.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 180 ; Problemy rozwoju regionalnego

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: