Object structure
Title:

Ocena wykorzystania potencjału naukowo-badawczego dla wzrostu konkurencyjności województwa lubuskiego

Group publication title:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Title in english:

Evaluation of the use of research and development potential for the competitiveness growth of Lubuskie Voivodeship

Creator:

Szmigiel, Kinga

Subject and Keywords:

konkurencyjność ; potencjał naukowo-badawczy ; województwo lubuskie

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 180, s. 209-218

Abstrakt:

Artykuł omawia kwestię wykorzystania potencjału naukowo-badawczego dla wzrostu konkurencyjności regionu na przykładzie województwa lubuskiego, którego potencjał naukowo-badawczy pozostaje na niskim poziomie i poważnie odbiega od średniej krajowej. Samorząd województwa podejmuje liczne działania promujące podnoszenie innowacyjności, jednak nie są one w pełni adekwatne do potrzeb przedsiębiorstw. Autorka wskazuje możliwości wzmocnienia potencjału naukowo-badawczego województwa oraz sugeruje dalsze działania, które mogą przyczynić się do wzrostu konkurencyjności regionu.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 180 ; Problemy rozwoju regionalnego

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

×

Citation

Citation style: