Object

Title: Ocena procesów konwergencji w regionach Unii Europejskiej o różnym poziomie innowacyjności

Title in english:

The evaluation of convergence processes in the European Union regions of diversified innovation level

Creator:

Bal-Domańska, Beata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 180, s. 81-91

Abstrakt:

Artykuł wpisuje się w nurt badań nad konwergencją regionów szczebla NUTS-2 państw Unii Europejskiej, które jako „całość” są jeszcze słabo rozpoznane. W pracy połączono dwa podejścia wykorzystywane w badaniach konwergencji: analizę sigma i beta (absolutną), co pozwoliło na kompleksową oceną badanych procesów w latach 1999-2007. Analiza została przeprowadzona w klasach regionów o różnym poziomie innowacyjności sektorowej. Jej wyniki wskazują na to, że procesy konwergencji zachodzą jedynie w wybranych klasach regionów. Pokazują, że część regionów, która osiągnęła wysoki poziom rozwoju, rozwija się wolniej w porównaniu z regionami mało rozwiniętymi (o niskim poziomie PKB na 1 pracującego), co potwierdza hipotezę Gerschenkrona.

Publisher:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118947

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 180 ; Problemy rozwoju regionalnego

Rights:

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz Autorów i Wydawcy

Access Rights:

Dla wszystkich zgodnie z licencją

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information