Object

Title: Ekonometryczna analiza konwergencji regionów krajów Unii Europejskiej na podstawie danych panelowych

Title in english:

Econometric Analysis of Convergence of the European Union Countries' Regions Based on Panel Data

Creator:

Bal-Domańska, Beata

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 65, s. s. 47-57

Abstrakt:

W artykule poruszono problem oszacowania modeli konwergencji. Scharakteryzowano w nim wybrane metody estymacji dynamicznych modeli w odniesieniu do danych panelowych spośród technik estymacji opierających się na uogólnionej metodzie momentów (estymator pierwszych różnic - UMM Arellano i Bona - oraz systemowy estymator - UMM Blundella i Bonda). Ponadto podjęto próbę oceny otrzymanych wyników w odniesieniu do modeli konwergencji zbudowanych dla regionów szczebla NUTS2 państw Unii Europejskiej. Słowa kluczowe: dane panelowe, konwergencja, regiony, dynamiczne modele dla danych panelowych, estymatory systemowy UMM

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:122172

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 65 ; Ekonometria, vol. 25 ; Zastosowanie metod ilościowych

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information