Object

Title: Zastosowanie modelu wektorowej autoregresji do prognozowania kursu walutowego

Title in english:

An Application of the Vector Autoregression Model to Exchange Rate Forecasting

Creator:

Stelmach, Jerzy

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 65, s. s. 199-212

Abstrakt:

Prognozowanie kursów walutowych należy do trudnych, a jednocześnie bardzo ważnych zagadnień z zakresu nauk ekonomicznych. W artykule podjęto próbę opracowania prognoz kursu walutowego EUR/PLN na podstawie dynamicznego modelu wektorowej autoregresji. Uzyskane wyniki przemawiają na rzecz aprecjacji polskiej waluty w stosunku do euro w przyjętym okresie prognozy. Słowa kluczowe: kurs walutowy, model wektorowej autoregresji, prognozowanie

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2009

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:122185

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2009; Nr 65 ; Ekonometria, vol. 25 ; Zastosowanie metod ilościowych

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information