Object

Title: Swap walutowo-odsetkowy (CIRS) - definicja, zasady wyceny, czynniki ryzyka, zastosowanie w Polsce

Title in english:

Cross Currency Interest Rate Swap - Definition, Pricing, Risk Factors andiIts Application in Poland

Creator:

Liberadzki, Kamil

Description:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158, s. 988-998

Abstrakt:

Transakcja CIRS (Cross Currency Interest Rate Swap) jest wykorzystywana przede wszystkim do zabezpieczania przed ryzykiem kursu walutowego/stopy procentowej portfela kredytów albo lokat (papierów dłużnych). Instrument CIRS służy także do spekulacji, przede wszystkim na rynku walutowym. W opracowaniu zaprezentowano konstrukcję CIRS, zasady wyceny oraz czynniki ryzyka. CIRS jest jedynym instrumentem pochodnym na walutę i stopę procentową, w przypadku którego obroty w Polsce wzrosły w stosunku do roku 2007.

Publisher:

Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Place of publication:

Wrocław

Date:

2011

Resource Type:

artykuł

Resource Identifier:

oai:dbc.wroc.pl:118448

Language:

pol

Relation:

Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu = Research Papers of Wrocław University of Economics; 2011; Nr 158 ; Zarządzanie finansami firm – teoria i praktyka

Rights:

Wszystkie prawa zastrzeżone (Copyright)

Access Rights:

Dla wszystkich w zakresie dozwolonego użytku

Location:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Coverage:

Dofinansowano z programu "Społeczna odpowiedzialność nauki" Ministra Edukacji i Nauki (SONB/SP/546390/2022). Tytuł projektu: Upowszechnienie zawartości czasopisma Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information